Hem

Välkommen till Göteborgs Insjörike och lokalt ledd utveckling 2014-2020

Vår utvecklingsstrategi finns här. I den kan man läsa om vårt program och våra inriktningar. En kortfattad version kommer att publiceras senare under våren. Läs vår strategi och se om er projektidé passar in. Läs gärna även kort om Göteborgs Insjörike.

Ansökningarna denna programperiod sker elektroniskt genom ”Mina sidor” hos Jordbruksverket. Man måste därför ha e-legitimation. e-legitimation. Samt fullmakt för den organisation stödet söks för. Informationsguide och blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida efter inloggning.

Vi rekommenderar att ni alltid kontaktar oss för ett möte innan ni påbörjar er ansökan. Ni kan antingen kontakta leaderkontoret eller någon leaderansvarig i er kommun. Vilka vi är finner ni under fliken Kontakt.

Har ni en idé om att tillsammans med andra utveckla leaderområdet Göteborgs Insjörike? Passar idén in i vår utvecklingsstrategi? Då kan det finnas möjlighet till finansiering genom vårt program. Projekten måste medfinansieras med eget arbete eller privata pengar. Och kom ihåg: Leaderprojekt ska gynna fler än dem som söker.

Skriv gärna ner er projektidé och skicka till oss!

Innan allt för mycket arbete läggs ner på ifyllandet av de mer formella blanketterna bör ni kontakta leaderkontoret. Skriv i ett vanligt Word-dokument. Försök att skriva kortfattat om projektidén, vilka olika aktörer ni ska samarbeta med och vilka konkreta mål ni vill uppnå. En halv till en A4 sida räcker!

Vid ett möte kan vi diskutera er idé mer i detalj och ge mer ingående information om Leader och om vår utvecklingsstrategi.
 
Tveka inte att kontakta leaderkontoret för mer information om vårt program och hur man söker stöd.
Informationstillfällen kommer att ges fortlöpande under programperioden och vi kommer förstås gärna till er och informerar!
Kontakta oss gärna om ni vill boka oss för en sådan träff!


Alingsås Härryda Lerum  Partille