Ansöka

Det viktiga är först och främst att se om er projektidé passar in i vår strategi. Det gör ni enklast genom att läsa vår utvecklingsstrategi. Om ni tycker att er idé stämmer överens med vårt program kan ni sedan kontakta Leader-kontoret för ett möte.
Det går också bra att skissa ner era projekttankar och idéer på ett vanligt worddokument och skicka till Leader-kontoret. Kontaktuppgifter står under rubriken Kontakt.
Dokumentet behöver inte vara på mer än en halv till en A4-sida och innehålla nedanstående rubriker:
1.    Projektets mål och syfte
2.    Projektbeskrivning
3.    Partners
4.    Budget
Formella ansökningshandlingar finns under rubriken Blanketter men innan ni fyller i ansökan är det bra att först ha haft ett möte med Leader-kontoret.

Vårt stöd till projekten finansieras av EU med 40%, staten med 30% och de fem deltagande kommunerna med 30%.

Det offentliga stödet i ett projekt får uppgå till max 70% av projektens totala kostnader dvs ett projekt måste innehålla en egeninsats på minst 30%.

Egeninsatsen kan ej ersättas med ytterligare eller fler offentliga stöd. Egeninsatsen kan utgöras av egen finansiering, egna värderade resurser eller ideellt arbetad tid i projektet enligt särskild beräkningsmetod.