Vad är Leader?

Leader är en fransk förkortning som översatt till svenska betyder “Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Att arbeta med landsbygdutveckling och med Leader som verktyg innebär att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Centralt för Leadermetoden är det gemensamma ansvaret för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer blir den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör Leadermetoden till en arbetsform som ger landsbygden stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbetet i partnerskapet innebär att ny kunskap tillförs alla parter.

Några nyckelord för Leadermetoden:

  • Lokala initiativ
  • Lokal utvecklingsstrategi
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Sektorsövergripande

Leader har funnits som ett arbetssätt i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1996. I Sverige har de två programperioderna LEADER II och LEADER+ funnits endast på en begränsad del av landsbygden. En målsättning är att nuvarande Leader ska omfatta 75 procent av landsbygdsbefolkningen i Sverige.

Film om Leaderprincipen:

Film Leadermetoden och Landsbygdsutveckling: