Strategi 2014-2020

Vi har tre stycken målområden i vår utvecklingsstrategi.

Här nedan ges några exempel som ni kan söka finansiering till.

Målområde 1
Förbättrad livskvalitet genom samverkan
Insatserna kan handla om t ex:
– tillgängliggörandet av naturen
– åtgärder som utvecklar och stärker kultur, fritid eller hälsa
– projekt som handlar om att få fler i arbete
– insatser för ett ökat företagande och entreprenörskap

Målområde 2
Hållbar landsbygdsutveckling
Insatserna kan handla om t ex:
– samverkan inom de gröna näringarna
– samverkan inom den gröna ekonomin
– kompetensutveckling inom hållbarhet
– samverkan stad och land

Målområde 3
Hållbar besöksnäring och ökat företagande
Insatserna kan handla om t ex:
– samverkan mellan aktörer som leder till fler besökspaket
– skapandet av fler besöksmål
– projekt som bidrar till nya kluster inom besöksnäringen
– nätverksbyggande

Vill du veta mera? Läs då vår utvecklingsstrategi där våra riktlinjer är beskrivna (speciellt då kapitel 7) eller kontakta leaderkontoret för mer information.