Vision Jonsered

Projektnamn: Vision Jonsered

Projektägare: Partille kommun

Syfte: Projektet syftar till att göra Jonsered till en levande mötesplats för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som tillsammans målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen och dess stödfunktioner.

Projektet vill skapa tillväxt genom att olika aktörer får en möjlighet att arbeta sida vid sida.

I Jonsered kommer att finnas informationsplatser, en fungerande infrastruktur och platser för att äta, bo och uppleva den unika kultur- och naturmiljön.

Kontakt:

Joel Laine, tel: 0709 93 10 80

Agneta Olsson, tel: 0708 22 12 90