Vår historia berättar

Projektnamn:  Vår historia berättar

Projektägare: Lerums kommun

Syfte: Projektidén är att lyfta fram, tydliggöra samt att marknadsföra ett antal olika historiska platser/besöksmål inom Göteborgs Insjörike. Detta skall göras genom en gemensam broschyr, gemensam webbplats samt två helger per år då alla projektets medverkande håller öppet med olika aktiviteter – s.k. “Öppethelger”.

Kontakt: Gunilla Malmén, tel: 0706 21 72 67