Upplev Härryda

Projektnamn: Upplev Härryda

Projektägare: Föreningen Besöksnäringens främjande i Härryda

Syfte: Projektets idé är att föreningen Besöksnäringens främjande i Härryda, som är öppen för alla som är intresserade av att utveckla besöksnäringen i kommunen, ska kartlägga unika
upplevelser/besöksmål i Härryda samt att genomföra tre riktade visningsresor för
nyckelpersoner och journalister till utvalda upplevelser/besöksmål i Härryda kommun.

Visningsresorna riktar sig till tre olika målgrupper och ska locka nya besökare och
lokalbefolkning, med fokus på upplevelser. Visningsresorna ska vara gratis för deltagarna och genomförs i tre steg under turistsäsong.

Projektperiod: 2010-03-15 – 2011-11-30
Kontakt: Robert Säll; tel: 0707- 83 33 02