Tidernas Tollered

Projektnamn: Tidernas Tollered

Projektägare: Team Tollered

Syfte: “Tidernas Tollered” är ett projekt som syftar till att bevara och levandegöra den fantastiska historien om ett svenskt brukssamhälles förändring genom fyra århundraden. Projektet ska locka och underlätta för besökare att ta del av den unika berättelsen om hur anpassning och framgång i det moderna samhället kan gå hand i hand med bevarandet av kulturarvet.

Kontakt: Inger Nedergården, telefon 0733 35 91 92

http://www.tidernastollered.se

Artikel i GP 17 maj 2011: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.628363-mycket-i-pipeline-for-team-tollered

bildtillhemsidan  Tidsresan Logotyp Färg med text599332_389155424533879_1099294793_n