Strandpromenaden Björboholm

Projektnamn: Strandpromenaden Björboholm

Projektägare: Föreningen Mjörn

Syfte: Upprusta den kultur- och naturhistoriskt intressanta Strandpromenaden vid Björbo Huvde i Björboholm och återuppbygga den gamla ångbåtsbryggan vid Strandpromenaden. Syftet är att återskapa en tillgänglig promenadväg för såväl boende som besökare.

Projektperiod: 2011-05-01 – 2012-03-31

Kontakt: Camilla Sundberg tel. 0721-809 141