Strandpromenad vid Stensjön

Projektnamn: Strandpromenad vid Stensjön

Projektägare: Gunnebo Slott och Trädgårdar

Syfte: Syftet är att framhäva ett större gemensamt kulturområde och knyta två enskilda platser till varandra med hjälp av en promenadled, lockande rastplatser och

attraktiva naturområden. Målet är att leden ska locka både Mölndalsbor och

besökare från närregionen samt turister att bekanta sig med de kultur- och

naturvärden som finns i kommunen. Strandpromenaden ska också medverka till att

man lättare besöker Mölndals Stadsmuseum och Gunnebo Slott & Trädgårdar.

Dessutom ska leden bidra till att bli ett naturligt val för dem som vill ägna sig åt

motion, att den ska igenkännas som en vedertagen motionsslinga.

 

Projektperiod: 2012-06-01 – 2013-05-30

 

Kontakt: Pia Solefors tel: 0704-56 80 00