Samverkan Sävelången

Projektnamn: Samverkan Sävelången

Projektägare: Föreningen Floda Nova

Syfte: På sjön Sävelången fanns redan i slutet av 1800-talet “turistturer” med ångbåten s/s Säfvelången. Idag finns varken båt i kommersiell trafik, lämpliga bryggor eller båthus. Däremot finns såväl intresse hos besöknäringen som ett turistiskt marknadsunderlag att återskapa turistturerna på sjön och föreningar som har ett allmänt intresse för en ny båt.

Syftet är att stärka besöksnäringen kring sjön Sävelången genom att anläggningar och föreningar i en gemensam organisation äger och nyttjar en miljöanpassad eldriven båt för fisketurer, bröllops- och företagsarrangemang och andra turistaktiviteter.

Projektperiod: 2009-10-01 – 2010-12-31

Kontakt: Hans Parck; tel: 0705-93 55 61

Artikel i GP 17 oktober 2009: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.226677-savelangen-far-trafik-igen