RUDEC

Projektnamn: RUDEC  – Rural-Urban Development and Cooperation
Projektägare: Göteborgs Insjörike
Syfte: Projektet är ett samverkansprojekt mellan två Leader-områden: Göteborgs Insjörike och Upplandsbygd. Men även andra ”storstadsnära Leader-områden” kommer att bjudas in till några av träffarna. Projektidén är att tillsammans arbeta med samverkan och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla våra områden. Man vill bl a identifiera modeller och processer som leder till framgång i de bägge områdena.

 

Projektperiod: 2012-12-04 – 2014-11-01

För mer information om projektet går det bra att kontakta Mette Waldrop Mobil: 0733 60 97 73