Retrovägen

Projektnamn: Retrovägen

Ägare: Essunga kommun

Syfte: (a) Att förstärka och utveckla retrokonceptet längs väg 190 mellan Ytterstad och Glossbo. Det kommer i sin tur att bli en del av hela sträckan den sk Retrovägen från Angered till Hällekis.

(b) Att medvetengöra dels vikten av nya nätverk hos befintliga företag i området med retro som förtecken, dels turismens betydelse hos deltagande företag – betydelsen av värdskap, tillgänglighet, marknadsföring mm.

(c) Att höja attraktiviteten längs väg 190 för olika målgrupper – ur studie-, upplevelse och besökssynpunkt.

(d) Att stimulera till och öka omsättningen hos de deltagande företagen.

(e) Ta del av andras erfarenheter och lära sig av dessa genom t ex en studieresa

 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta:

Maria Albinsson på telefon 0736-792531