Rådasjön runt

Projektnamn: Rådasjön runt

Projektägare: Gunnebo Slott och trädgårdar AB

Syfte: Projektidén är att levandegöra och tillgängliggöra området kring Rådasjön som ligger i Härryda och Mölndals kommuner.

Detta ska göras genom att:

Tillgängliggöra = Fysiska insatser i området, exempelvis röja stigar med syfte att öka möjligheterna till naturupplevelser, idrott och föreningsverksamhet.
Levandegöra = Anordna en allmänhetens dag där alla föreningar i området samarbetar och visar upp sig och besökarna kan pröva på olika aktiviteter.
Kommunicera = Marknadsföra områdets möjligheter så att fler i såväl närområde som regionen upptäcker Rådasjön.

Kontakt: Catharina Larsson, tel: 031 334 16 23

Artikel i GP 23 oktober 2011: http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.754465-sjopromenad-for-fler