Råda Park och Trädgård

Projektnamn: Råda Park och Trädgård

Projektägare: Härryda kommun

Syfte: Genom att utveckla Råda park och trädgård och höja attraktionskraften skall man locka besökare, förbättra människors hälsa och kunskaper på olika områden samt tillgängliggöra området för allmänheten.

Målet och syftet med projektet är bl a:

– att få en trädgårdsverksamhet som är ekonomiskt självförsörjande och en väletablerad kunskaps- och hälsoträdgård där föreningsliv kan samverka med näringsliv, skolor och kommun. Trädgården skall locka allt ifrån närboende till internationella besökare.

– att ge lokalbefolkningen ett ställe att koppla av i och umgås på, bli ett utflyktsmål för turister samt ett ställe för inspiration och återhämtning samt en social mötesplats för alla generationer och för människor med olika kulturella bakgrunder.

Projektperiod: 2012-04-01 – 2014-09-30

Kontakt: Projektledare Irmana Cukur irmana.cukur[at]harryda.se   tel:  031-724 63 14

Gerben Tjeerdsma tel: 0703-91 95 86