Pilgrims-vandringsled Lödöse-Essunga

Projektnamn: Pilgrims-vandringsled Lödöse-Essunga

Projektägare: Samarbetsprojekt mellan Leader Göta Älv och Leader Göteborgs Insjörike

Syfte: Projektidén för det här projektet är att fortsätta utbyggnaden av pilgrims/vandringsleden mellan Lödöse och Skara. I Lödöse, Gräfsnäs och Skaraborg är också tänkt att länka samman de befintliga lederna. En viktig del i projektet, är att redan från början arbeta med hur pilgrims/vandringsleden ska förvaltas och utvecklas efter projektets slut.

De nya delsträckorna pilgrims/vandringsleden som kommer att anläggas i projektet är:

• Lödöse – Hålanda

• Hålanda – Sollebrunn

• Sollebrunn – Essunga

 

Projektperiod: 2012-03-01 – 2013-12-31

Kontakt: Börje Johansson tel: 070-345 29 80