Omställning Göteborgs Insjörike – Mat och Odling

Projektnamn: Omställning Göteborgs Insjörike – Mat och Odling

Projektägare: Studiefrämjandet

Syfte: Projektet avser att förbättra förutsättningarna för ekologisk odling och ekologisk livsmedelsproduktion, att öka kunskapen om ekologisk odling och därtill att förbättra kontaktytorna mellan den ekologiska näringen och det omgivande närsamhället.

Projektet vill samla intressenter för ekologisk odling i området och etablera ett nätverk som skall verka för ökad förståelse för den ekologiska näringens behov och värdet av ekologiska initiativ. Vidare är tanken att förstärka de koalitioner som i dag främjar ekologisk stadsnära odling.

Kontakt: Gabriel Liljenström, telefon: 0732 01 69 61

Öppen grupp på Facebook: https://www.facebook.com/groups/169368939790823/?fref=ts

Filmer från projektet av Gabriel Liljenström på Youtube:

Framtidens mat

Framtidens mat – Skattegården

Framtidens mat – Mysten

Framtidens mat – Lammet & Bonden

Framtidens mat – Stadsjord i Mölndal