Naturturism inom Göteborgs insjörike

Projektnamn: Naturturism inom Göteborgs insjörike

Projektägare: Lerums kommun

Syfte: Syftet med projektet är att kartlägga samt paketera naturaktiviteter med boende och mat inom kommunerna Lerum, Härryda och Partille på ett långsiktigt och hållbart sätt, samt att ta fram en arbetsmodell för paketering av naturturism för framtida bruk.

Mål:

  • Kartlägga kommunernas lämpliga naturtillgångar för turistiska produkter.
  • Inom de fem kategorierna: Vandring, Fiske, Klättring, Cykling och Kanot skall minst ett skarpt paket produceras inom projektperioden.
  • Skapa varaktiga samarbeten mellan olika aktörer och intresseorganisationer för att paketen skall bli långsiktiga och hållbara.
  • Skapa en lösning så att paketen kan säljas och genomföras långsiktigt vilket kräver en organisation samt en ägare av varje paket.
  • Skapa en tydlig arbetsmodell för att på ett hållbart sätt skapa paketlösningar för naturturism för framtida bruk.

Kontakt: Kasper Kristensson tel: 0707-81 71 52

http://www.partilletidning.se

Förstudierapport

Artikel i GP 5 oktober 2012: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.1086354-naturturism-i-lerum-far-eu-stod