Nääs arena

Projektnamn: Nääs Arena

Projektägare: Nääs Konsthantverk

Syfte: Projektet syftar till att utveckla kulturlivet samt höja attraktionsvärdet för besökare till Nääs Slottsområde.
Projektet kommer att arrangera kulturhändelser och symposier i samarbete med en rad andra aktörer där deltagare träffas för att utvecklas och uttrycka sin kreativitet på olika sätt.
För detta ändamål kommer projektet bl a att etablera en mångsidig utomhusscen för samarbeten mellan olika generationer och kulturer över genre och institutionsgränser. Det kan t ex röra sig om musikarrangemang, poesiuppläsningar, skapande dans osv.
Projektet syftar också till att utveckla samarbetet mellan näringslivet och kultursektorn.

Projektperiod: 2009-05-01 – 2011-08-31

Kontakt: Mats Jansson; tel: 0302- 300 08