Mjörnprojektet

Projektnamn: Mjörnprojektet

Projektägare: Föreningen Republiken Risön

Syfte: Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka utvecklingsmöjligheterna inom besöksnäringen på och kring sjön Mjörn.

Projektet skall genom kontakt med föreningar, markägare, anläggningar och kommuner (Alingsås och Lerum) få till stånd ett samarbete kring Mjörn. Studien ska bl a utreda de tekniska och fastighetsrättsliga förutsättningarna till nya och handikappanpassade angöringsbryggor för ångbåtsturer på sjön.

I förstudien kommer också paketering av bussturer, cykelturer och vandringar runt sjön att studeras. Närheten till de två sjöarna Sävelången och Anten gör det naturligt att kontakter med turistanläggningar och andra organisationer kring dessa sjöar ingår i studien.

Projektperiod: 2009-10-01 – 2010-06-30

Kontakt: Hans Parck; tel: 0705-93 55 61