Mat- och Trädgårdsrundan

Projektnamn: Mat- och Trädgårdsrundan

Ägare: Göteborgs Insjörike

Syfte: Idén handlar om att knyta samman och marknadsföra våra trädgårdsanläggningar och privatträdgårdar för att visa upp under specifika helger för allmänheten. Även odling/närproducerad mat skall vara ett tema på ”öppet-helgerna”. Projektet vill etablera en stor ”Mat-och Trädgårdsrunda” (jmf konstrundan i Skåne) som förhoppningsvis blir återkommande. I praktiken handlar det om att etablera och genomföra tre ”rundor” 2013-2014 där anläggningar – stora som små – förknippade med trädgårdar eller odling/närproducerat, hålls öppna för allmänheten. I samband med dessa rundor skall det också arrangeras föreläsningar på ovan nämnda teman. Projektet skall också innehålla erfarenhetsutbyte med Skottland eller England (och även med andra liknande projekt inom Sverige).

 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta:

Karin Hvit  tel 0736 45 70 56

http://insjoriketstradgardsrunda.se/

imt_huvud-1

På Facebook:

https://www.facebook.com/InsjoriketsMatochTradgardsrunda?ref=stream

Artikel i GP 3 september 2013: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.1986596-allt-gront-infor-tradgardsrundan