Mat för alla

Projektnamn: Mat för alla

Projektägare: Partille kommun

Syfte: Projekt Mat för alla ska utöka Lexbyområdets odlingsareal för närproducerat samt få igång ett nyföretagande där odling/mat står i fokus. Vidare vill man visa att en köksenhet kan stärka föreningar/företagande i ett lokalt kluster. Området skall utvecklas med fokus på lokalproducerat, hälsa och en hållbar utveckling.

 

Mål

– fler företag startar inom mat/odling

– öka odlingsarealen för närproducerat

– ett starkt kluster av föreningar och företagande där mat spelar en viktig roll för utveckling

och tillväxt

– Lexby by marknadsförs som “det goda exemplet” på en satsning på odling/mat

– förädling av lokalt odlade råvaror

– att barn får kunskap om var maten kommer ifrån

– försäljning av lokalodlade produkter t.ex. grönsaker, örter, m.m.

Projektperiod: 2012 06 01 – 2014 03 31

Kontakt: Margareta Hogner tel; 031-792 15 78