M2012 (Miljömål 2012 Gräfsnäs Slottspark)

Projektnamn: M2012 (Miljömål 2012 Gräfsnäs Slottspark)

Projektägare: Gräfsnäsparken

Syfte: Primärt syftar projektet till att utveckla miljöarbetet för alla de aktörer som verkar i Gräfsnäs slottspark.

Man vill bryta ner nationella, regionala och kommunala miljömål på lokalt plan för ett hållbart samhälle. Fokus för projektet är ett processarbete för att få alla aktörer att gemensamt arbeta fram strategier och genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder i Gräfsnäs slottspark.

Projektperiod: 2010-10-15 – 2012-12-31

Kontakt: Linus Persson, tel: 0709 488 494