Lokala planer i Göteborgsregionen

Projektnamn: Lokala planer i Göteborgsregionen

Projektägare: Göteborgsregionens Länsbygderåd

Syfte: Länsbygderådet i Göteborgsregionen söker medel för att göra en förstudie som skall undersöka intresset för lokala utvecklingsplaner i Göteborgs Insjörike.

Förstudien är till för att få en bild av hur det ser ut i de lokala utvecklingsgrupperna (byalag, samhällsföreningar, hembygdsföreningar och andra icke politiska eller religiösa sammanslutningar) I området finns för närvarande uppskattningsvis 100 lokala utvecklingsgrupper. En del har utvecklingsplaner medan de flesta saknar sådana i dagsläget.

Projektperiod: 2010-10-01-2011-03-31

Kontakt: Holger Andersson tel: 0708- 40 54 82