Livsstil

Projektnamn: Livsstils- och beteendeförändringsprogram för barn med övervikt

Projektägare: Landvetter Sjukgymnastik och Friskvård Hälsans Hus AB

Syfte: Projektet syftar till att skapa ett program för att hjälpa barn och ungdomar med överviktsproblem. Det långsiktiga målet är att förbättra barns livskvalitet och välbefinnande och motverka utanförskap.
Projektet skall samarbeta med kommun och föreningsliv för genomförande av programmet.
Modellen man skall arbeta efter är på ca 20 veckor och projektet skall bl a skapa medvetenhet om kost och träning, få individerna att komma igång med lämplig motion och att tillsammans med förälder/familjen få en livsstilsförändring som håller för framtiden.

Projektperiod: 2009-08-20 – 2011-01-31

Kontakt: Ulla-Britt Andréasson, telefon 031 91 90 51

Artikel i GP 20 januari 2011: http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.532940-frida-har-fortsatt-halla-formen