Levande Lexby

Projektnamn: Levande Lexby

Projektägare: Partille Hembygdsförening

Syfte: Projekt “Levande Lexby”syftar till att utveckla området kring Lexby by och fägata som besöks- och turistmål med fokus på den lokala kulturhistorien och miljön.
Området ska med utgångspunkt i dess natur- och kulturhistoriska värden utvecklas som storstadsnära landsbygd, ett besöksmål med möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. ridning, promenader, klättring, utbildningsmöjligheter såsom kursverksamhet, och aktiviteter exempelvis med hund och häst. Lokala företags och föreningars initiativ ska samordnas och utvecklas till exempel i form av försäljning av närproducerade produkter och livsmedel såsom kött, honung, ost, bröd m.m.

Kontakt: Margareta Hogner tel; 031-792 15 783