Kulturstigen

Projektnamn: Kulturstigen

Projektägare: Partille kommun

Syfte: Projektidén är att tillgängliggöra och rusta upp en kulturstig som binder samman LEADER projekten Levande Lexby samt Vision Jonsered.

Kulturstigen ska knyta samman det gamla bondesamhället i Lexby med Jonsereds industrihistoria. Det innebär att denna promenadväg ska kunna kittla såväl barn, unga och gamla att vilja upptäcka natur- och kulturhistoria. Stigen, cirka 1 mil lång, ska ge människorna som vandrar där mersmak för natur- och kulturupplevelser och inspiration för fortsatta vandringar: Projektet ska arbeta efter tre spår:

Tillgängliggöra: Genom att röja stigen från sly och kullfallna träd kan fler på ett enkelt sätt få en kombinerad natur- och kulturupplevelse.

Samordning/aktiviteter: Intresserade föreningar ska samverka kring aktiviteter för att på så sätt locka fler till kulturstigen.

Marknadsföring: att lyfta fram kulturstigen och marknadsföra den som ett komplement till de längre etapperna som t.ex. Bohusleden och Vildmarksleden.

Kontakt: Margareta Hogner tel; 031-792 15 78

Kulturstigen

Kulturstigen