Jonsereds Skattkammare

Projektnamn: Jonsereds Skattkammare

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost

Syfte: Studieförbundet Vuxenskolan med samarbetspartners vill skapa ett unikt pedagogiskt besökscentrum för skola och allmänhet, riktat till hela Västra Götalandsregionen, där besökaren på ett aktivt och kreativt sätt ska få möjlighet att ta del av en alldeles speciell miljö och kulturhistoria. Detta ska ske genom att besökaren erbjuds olika aktiviteter i form av exempelvis dramatiseringar i brukets museum, workshops och upplevelsevandringar i natur och samhälle.

Kontakt: Jessica Bergström tel; 031-26 55 70

http://jonseredsskattkammare.blogspot.se/

Jonsereds+skattkammare-2