Jonsereds Amfiteater

Projektnamn: Jonsereds Amfiteater

Projektägare: Kulturföreningen Kultur Ella

Syfte: Projekt ”Jonsereds Amfiteater” vill under en 1 ½ år uppföra och bygga upp en verksamhet kring en Amfiteater i Jonsered. I projektet ingår såväl byggandet som nyttjandet av teatern. Evenemangen på teatern ska riktas till boende i Partille och gäster från andra kommuner.

Arrangemangen skall bidra till ett ökat intresse för att besöka Jonsereds Trädgårdar, Café grindstugan, Rosengaraget och ta del av Audioguiderna, Museet ”Ett hem i Jonsered” samt en kulturhistorisk vandring med musik och teater från fabriksområdet upp till herrgården.

Kontakt: Anna Foster tel. 0733-140939

http://kulturellascenen.blogspot.se/

http://www.partilletidning.se/nyhet_visa.asp?id=2405&sidnamn=Kultur