Ingareds blågröna hjärta

Projektnamn:  Ingareds blågröna hjärta

Projektägare: Ingareds byalag

Syfte: Projektets syfte är att skapa en ny vacker strandnära aktivitetspark – ett Ingareds nya blågröna hjärta – på en för Ingaredsbor och besökare central strandnära plats. Med parken – innehållande ny grillplats, strandkiosk/evenemangskansli, beachvolleyplan och en ny, vackert formgiven betongskejtpark och inte minst med hjälp av ett årligen återkommande friluftsevenemang – hoppas man bl.a. kunna locka nya grupper till Ingared.

Kontakt: Calle Bergil tel. 0730-79 50 44