HittaUT i Härryda

Projektnamn: HittaUT i Härryda

Projektägare: Sjövalla FK

Syfte: HittaUt är ett friskvårdprojekt i natur och kultur för att fler invånare och besökande under trivsamma former skall lära känna kommunens vackra områden.

Projektet skall distribuera kartor till kommuninvånarna med ett stort antal markerade besökspunkter (checkpoints). Genom att ha spännande, intressanta och natursköna punkter med lockande beskrivningar skall projektet locka fler att få motion och besöka nya platser.

Kontakt: Per-Arne Wahlgren tel: 0730-75 02 06

http://www.hittaut.nu/landvetter-molnlycke

HittautMLkartsymbol

Artikel i GP 11 april 2012: http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.908770-lokalt-larande-med-kartan