Hindås Skidcenter

Projektnamn: Hindås Skidcenter

Projektägare: Hindås Skidklubb

Syfte: Genom etablering av en konstsnöanläggning vid elljusspåret i Hindås vill man skapa möjlighet till längdskidåkning med bra kvalitet till gagn för en mycket bred målgrupp i hela regionen.

Man vill öka vinterturismen i regionens högt belägna delar genom att säkra tillgången på bra skidspår.

Stödet kommer gå till etablering och drifttagande av konstsnöanlägging samt uppstart av minst två årliga event med anknytning till längdskidåkning.

Kontakt: Anders Thorin, telefon 07390-23923