Hästcentrum – förstudie

Projektnamn: Hästcentrum – förstudie

Projektägare: Nääs & Co

Syfte: Projektet syftar till att lägga grunden till etableringen av ett häst- och hundcentrum i Sävelångsbygden, genom att genomföra en förstudie av god kvalitet och med robusta data och information. Denna förstudie ska konkret analysera och rekommendera plats, utseende och innehåll för en ny häst- och hundanläggning, kringservice, målgrupper, framtida finansiering och organisation samt en detaljerad plan för det fortsatta arbetet.

Kontakt: Eva Bamberg , telefon: 0707 48 33 12

Artikel i GP 11 mars 2011: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.569698-forening-vill-skapa-nytt-hastcentrum

http://naasochco.se/

cropped-floda-toppbild