Hälsa Naturen

Projektnamn: Hälsa Naturen

Projektägare: Rävlanda Samhällsförening

Syfte: Den bärande idén är att genom samarbete mellan människor i Rävlanda; föreningar, företag och institutioner, skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv. Projektet vill på ett ekologiskt uthålligt sätt göra Heden och Storån tillgängliga för alla.  Tillgängligheten ska göras rent fysiskt, med en slinga och en samlingsplats vid Storån. Tillgängligheten ska också göras med informations- och bildningspunkter där man lyfter fram det speciella som finns att upptäcka i Storåns dalgång.

Kontakt: Katarina Nordling, tel: 076 – 117 6003

http://ravlandasamhallsforening.se/eu-projekt-halsa-naturen/

cropped-top_projekt