Gyllene Hinden

Projektnamn: Gyllene Hinden

Projektägare: Fritidsföreningen Form och Bild

Syfte: Projektet vill göra Hindås känt inom konst och konstnärsområdet. Projektet syftar till att skapa en mötesplats där konstnärer och konsthantverkare, både nybörjare och mer erfarna, kan umgås för att utväxla erfarenhet, lösa problem samt bilda social gemenskap. Konstnärerna skall också kunna ställa ut sina verk och försälja dem.

Projektet skall även samverka med lokala föreningar, skolor och företag genom att t.ex. bjuda in till kurser och workshop. Även barn och ungdomar skall få möjlighet att ställa ut sina alster. Projektet vill också väcka barn och ungdomars intresse för konst och konsthantverk.

Kontakt:

Mette Waldrop, tel: 0708 30 31 50

Gunbritt Fors, tel: 0705-22 14 87

GH web1