Gunnebo – åter till 1700-talet

Projektnamn: Gunnebo – åter till 1700-talet, etapp 3, internationellt utbyte för att återskapa orangeriet

Projektägare: Gunnebo Slott och Trädgårdar

Syfte: Målsättningen med projektet är tudelat:

att vara ett naturligt skyltfönster för historiskt hantverk där arbetsprocesser och metodutveckling är lika viktiga som de färdiga resultaten. Orangerirekonstruktionen kommer att delas upp i flera mindre delprojekt. Byggnation och material finansieras av Mölndals stad och näringslivet, medan Gunnebo söker pengar hos Leader för kunskapsöverföring och kompetensutveckling.

att utveckla besöksnäringen i regionen, i synnerhet inom kulturarvssektorn, genom ett fortsatt återskapande av Gunnebo med det långsiktiga målet att förverkliga den kompletta 1700-talsanläggning, som familjen Hall och Carl Wilhelm Carlberg drömde om.

Kontakt: Johanna Lindén tel: 0703-42 07 87

http://www.gunneboslott.se/kulturarv-och-utveckling/ater-till-1700-talet

avlang_atertill1700