Greve Gomer

Projektnamn: Greve Gomer – utvecklingsprojekt Loholmen

Projektägare: “Partnerskap Loholmen” genom Gräfsnäs Trädgårdsmästeri

Syfte: Projekt “Greve Gomer” syftar till att utveckla båtturismen på sjön Anten genom att bland annat knyta ihop ön Loholmen och Gräfsnäs slottspark med hjälp av båttrafik, anordna olika kulturarrangemang på ön, kartlägga och visa Loholmens historia genom utställningar samt röja upp och iordningställa ön för besökare.

Projektet syftar också till att möta nya målgrupper genom att ta fram nya säljbara produkter inom kultur och turism.

Det långsiktiga målet för projektet är att skapa en attraktiv plats för besökare och boende i området som kan fungera som en mötesplats och en plats för rekreation och upplevelser.

Kontakt: Erik Samuelsson; tel: 0709 65 09 80

Hemsida: http://grevegomer.se

Gräfsnäs Slottspark på Facebook

DSC_0194