Göta Bio – en digital mötesplats

Projektnamn: Göta Bio – en digital mötesplats

Projektägare: Götas Vänner Biografförening

Syfte: Syftet med projektet är att mötesplatsen Göta Bio i Jonsered skall bevaras och utvecklas. Utan den digitala tekniken kan den 100-åriga bioverksamheten inte fortsätta och därmed försvinner förutsättningarna för många andra verksamheter i huset. Götas Vänner ser möjligheterna i att utvecklas till en digital mötesplats. Genom införandet av ny teknik finns möjligheter att, förutom det vanliga utbudet av spelfilm och dokumentärer, också bredda verksamheten till att bli en mötesplats i Jonsered. Att utveckla biografen blir en viktig pusselbit i det kulturhistoriska Jonsered.

Projektperiod: 2012-04-05 – 2014-10-01

Kontakt: Bo Lundqvist, telefon 0706- 200 556

Artikel i GP 22 december 2013: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.2217471-ridan-upp-for-digitala-gota-bio