Framtidsveckan i Alingsås

Syftet är att samla så många aktörer som möjligt i omställningsarbetet för en hållbar framtid på landsbygden i kommunen genom att bygga ett nätverk där alla känner att de är välkomna att arbeta för omställningen på sitt sätt.

Målet är att genomföra en Framtidsvecka med publika arrangemang v 12 2013 och en vecka 13 2014 och därigenom utveckla en modell för samarbete mellan nätverk, föreningar, grupper, privatpersoner, församlingar, företag, kommunala bolag, skola samt kommunal organisation och verksamhet gällande omställningsarbete där alla som vill kan känna sig delaktiga.

Efter projektets genomförande är ett nätverk av engagerade aktörer uppbyggt för att genomföra Framtidsveckan på årlig basis med Studiefrämjandet, Omställning Alingsås och Alingsås kommun som huvudarrangörer.

Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle när det gäller ekonomi, miljö, energi och hälsa.

Projektägare: Studiefrämjandet Alingsås-Kungälv

Kontakt: Karin Gustavsson, tel: 0322 93 576

http://www.studieframjandet.se

framtidsveckan.se

110406-001

Framtidsveckan är en respons på alla kriser och hot vi och vår planet står inför – ekologiska, energi- och finansiella kriser och ett skenande klimat.