Förstudie om idrottslig samverkan och boende i Gråbo

Projektnamn: Förstudie om idrottslig samverkan och boende i Gråbo

Projektägare: Stora Lundby GK

Syfte: En studie av möjligheter och intresse av idrottslig samverkan och behov av olika former av ett enkelt boende för besöksnäringen i Lerums kommun och Gråbo samhälle. Ett prisvärt boende bör kunna tillhandhållas för familjer och grupper med ett varierat utbud av hälso- och friskvårdsaktiviteter i lantlig miljö med närhet till evenemangsstaden Göteborg.

Kontakt: Inge Nilsson tel. 0705-88 28 18

http://www.storalundbygk.se/

Artikel i GP 20 maj 2012: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.945977-ska-locka-unga-golfare