Förstudie GuTSNa (Guided Tours in the Swedish Nature)

Projektnamn: Förstudie GuTSNa (Guided Tours in the Swedish Nature)

Projektägare: Studiefrämjandet

Syfte: Målet med denna förstudie är att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt kommande större projekt.

“GuTSNa” går ut på att skapa en grupp utbildade naturguider som har möjlighet att erbjuda sina tjänster till turister som besöker Mölndal och i förlängningen hela Göteborgsinsjörike.  En viktig aspekt av projektet är att det är ungdomar/unga vuxna som driver projektet och utbildar sig till guider. Kunskap de får av att driva projekt blir en bonuseffekt.

Kontakt: Noor Sabih, tel: 0762- 243032