Förstudie: Cykelled runt sjön Mjörn

Projektnamn: Förstudie: Cykelled runt sjön Mjörn

Projektägare: Alingsås Cykelklubb

Syfte: Projektet syftar till att undersöka möjligheten att skapa en komplett cykelled runt sjön Mjörn för att främja ökad turism i området runt Mjörn med t.ex. cykelpaket m.m., samt främja ökad hälsa och friskvård, vilket bl a medför:
• Ökad turism i området runt Mjörn, inte minst Ekoturism,
• Samarbete mellan Lerum och Alingsås kommuner om cykelpaket
• Cykelpaket, komplett med cyklar och övernattning, kan öka turismen
• Ny cykelkarta i tryckt form och på internet
• Möjligheter till motionscykling i natursköna områden

http://alingsasck.se/

ack-banner4