DO-IT- Insjörikets Ungdomskulturfestival

Projektnamn: DO-IT- Insjörikets Ungdomskulturfestival

Projektägare: Nääs Konsthantverk

Syfte: Att i samverkan med ungdomar, kulturföreningar, kulturinstitutioner och andra kulturkonstellationer inom samtliga kommuner som ingår i Insjöriket under gemensam flagg planera och genomföra en Ungdomskulturfestival med musik, teater, dans, workshops, poesi. Drogfri, barn och familjevänligt. Projektet vill skapa nätverk över kommungränserna och öka lusten till eget skapande bland ungdomar och därmed skapa ett större kulturutbud på sikt inom Insjöriket. Projektet vill bygga upp ett nätverk för ungdomarna över kommungränserna samt skapa en modell för en framtida återkommande festival varje år inom Insjöriket.

Kontakt: Mats Jansson tel; 0735-35 28 57

http://www.naaskonsthantverk.se/

Artikel i GP 13 december 2011: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.797739-mer-leader-pengar-till-naas

naas