Dammsjöås

Projektnamn: Dammsjöås

Projektägare: Alingsås Hembygdsförening

Syfte: Torpet Dammsjöås ligger ca 6 km utanför Alingsås. Projektet handlar om att bevara ett levande natur- och kulturarv. Detta vill man göra genom att öka tillgängligheten till torpet genom parkeringsplatser och mötesplatser samt en vandringsled. Man vill även öka tillgängligheten genom fler aktivitetsdagar och öppenhet för allmänhet. Utställningar och programdagar ihop med hembygdsföreningar, STF, trädgårdsförening, naturskyddsförening, friluftsklubb, Maryds missionsförsamling m.fl.

 

Projektperiod: 2013- 03- 01 – 2014-06-30

Kontakt: Sven-Åke Mökander, telefon 070-67 231 56