Centrum för kultur och ekologi i Sjövik

Projektnamn: Centrum för kultur och ekologi i Sjövik

Ägare: Föreningen för kultur och ekologi

Syfte: Projektets syfte är att göra en förstudie kring konstruktionen av ett ekohus, en trädgårds utformning, hur ett socialt engagemang ska skapas kring huset och hur ett framtida byggandet av ekohuset ska finansieras.

Målet är att utveckla och undersöka hur man kan skapa ett hus med ett största möjliga miljötänkande i kombination med maximal delaktighet från dem som bor i byn. Man ska undersöka olika strategier och sätt kring hur huset ska bli hela byns angelägenhet och hur arbetet och engagemanget ska tas till vara och förvaltas på bästa sättet.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta:

Rasmus Ekberg Tfn: 070- 49 77 8