Bylyckan – för en levande landsbygd

Ägare: Föreningen Hemsjö IF, Alingsås

Syfte: Skapa en generationsöverskridande mötesplats för social samvaro och locka till fysisk aktivitet som i sin tur främjar god hälsa och ökad gemenskap för alla boende i Hemsjö och Ingared. Detta genom att uppföra en så kallad näridrottsplats som kan komma alla i bygden till gagn oavsett ålder eller kön. Näridrottsplatsen i fråga är en anläggning med måtten 40×20 meter belagd med konstgräs. På själva gräsytan finns det möjligt för alla former av aktiviteter såsom dans, gymnastik, boule med mera. Mötesplatsen skall kunna nyttjas av alla. Idén till projektet har skett i samförstånd med såväl skolan i Hemsjö och Ingared som Hemsjökyrka, Hemsjö hembygdsförening och byalaget i Ingared.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta:

Per Svensson, Hemsjö IF på telefon 0708- 45 29 28