Bygdegården – en kreativ mötesplats

Projektnamn: Bygdegården – en kreativ mötesplats

Projektägare: Benareby Aktivitetsförening

Syfte: Projektet vill öka mängden aktiviteter som stimulerar fler unga att delta i gemenskapen kring bygdegårdar och hembygdsföreningar. Dessa aktiviteter ska vara av en typ som även tilltalar äldre så att det skapas en generationsövergripande samvaro. Tanken med projektet är att en ökad lokal gemenskap skapar en trygghet och ett välbefinnande som medför en bättre hälsa. Fokus för aktiviteterna ska ligga på kreativa aktiviteter för att också stimulera intellektuell och fysisk aktivitet.

Kontakt: Evalena Ljung Kjellberg, telefon 0704 93 28 96

http://www.benarebyskolan.se

infartBenareby