Bröllop på landet

Projektnamn: Bröllop på landet

Projektägare: Föreningen Bröllop på landet

Syfte: Paketera och marknadsföra produkter kring konceptet “Bröllop på landet” genom att skapa en gemensam webportal för området, gemensam marknadsföring och en samlad bokningsfunktion. I övrigt syftar projektet till att utveckla bygden kring Nääs, Öijared och Tollered till ett entreprenadområde med en produkt för landsbygden som traditionellt erbjuds i storstadsregioner.

Projektet ingår i ett större utvecklingsperspektiv där livskvalitet och hälsa samt ett attraktivt område i Sävelångsbygden är av största vikt för turister och boende i kommunen.

Kontakt: Sven Hansson; tel: 0302-32363

http://brolloppalandet.com/

Artikel i GP 7 mars 2010: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.326749-eu-peng-till-brollopsfirande

166279_191784440836649_5691714_n