Bättre miljö för ryttare

Bättre miljö för ryttare och den boendenära turismen kring Landvetter samhälle

Projektnamn: Bättre miljö för ryttare och den boendenära turismen kring Landvetter samhälle

Projektägare: Härryda Kommun

Syfte: Projektet handlar bl a om att anlägga en 1500 meter stig. Projektet vill värna friluftslivet för kringboende i området.

 

Stigen kommer att användas av många aktörer; bl a Landvetters ryttarsällskap för motionsridning, fotbollsklubben Landvetter idrottssällskap, Landvetters församling för pilgrimsvandring och hembygdsföreningen i Landvetter kommer nyttja stigen för guidade vandringar i området då flera kulturhistoriska lämningar finns i området.

Projektets arbete kommer dokumenteras i ord och bild.

Kontakt: Gustav Cruce, tel 031-724 64 27