Anten – en sagornas sjö

Projektnamn: Anten – en sagornas sjö

Projektägare: Föreningen Tornart

Syfte: Tanken med projektet är att skapa en plattform som ger kraft att möta nya utmaningar – en zon där krypande tankar lär sig gå, som Tranströmer skriver – för att hitta långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar för tillväxt på landsbygden. Projektet ska göra att fler personer vågar ta steget att etablera alternativt utveckla sitt företagande. Det ska leda till att skapa fler kontaktytor för personer som är verksamma i området, skapa fler arbetstillfällen, i synnerhet för kvinnor, samt marknadsföra bygden.

Kontakt: Christina Leijon tel. 0701-96 10 35

Hemsida: www.antensnatverk.se

blogg+header